O nás

Naše společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu C, vložce 37759, v seznamu auditorských společností v Komoře auditorů ČR, oprávnění č. 523 a v seznamu společností poskytujících daňové poradenství v Komoře daňových poradců ČR.

Poskytujeme auditorské služby podnikatelským i nevýdělečným subjektům, přezkoumání hospodaření měst a obcí, finanční kontroly příspěvkových organizací, audity dotací a grantů, posudky při zvyšování základního kapitálu a daňové a účetní poradenství.

Naše služby poskytujeme prostřednictvím auditorů a daňových poradců.

Mezi naše klienty patří obchodní společnosti, družstva, obce, města, příspěvkové organizace, nevýdělečné organizace a fyzické osoby.